Om oss

Jan-fyrkantig

Jan Ingerlund har arrangerat UGL-kurser i drygt 20 år. Han är handledare i UGL både på svenska och engelska och även handledarutbildare sedan många år. Innan Jan startade eget företag var han verksam som regionchef, försäljningschef och säljare inom några av Sveriges största tjänsteföretag.

Mail: info@harochnu.com
Tel: 070-890 55 00

albert-fyrkantig

Albert Lannerstad arbetar med att stödja ledares, medarbetares, gruppers och organisationers utveckling genom exempelvis teamutveckling, handledning, processledning och konflikthantering. Hans bakgrund är mer än 10 års erfarenhet som chef och ledare i olika organisationer.

Mail: albert@harochnu.com
Tel: 070-557 18 84

foto malin

Malin Tappert Thurdin är processledare inom ledarskap och grupputveckling med många års erfarenhet både i Sverige såväl som internationellt. Malin är också utbildare inom konflikthantering och facilitering. Hon har verkat inom såväl privat som offentlig verksamhet, och som anställd och chef.

Mail: malin@harochnu.com
Tel: 070-422 48 00

Eva Selleck är Ugl-handledare på svenska och engelska samt slutprovshandledare för blivande handledare. Hon har under den största delen av sitt arbetsliv arbetat inom utbildningssektorn men även drivit egna företag med anställda.

Eva är verksam i privat och offentlig sektor som senior konsult inom ledarskap och grupputveckling samt processhandledare i konflikthantering och kultur transformation.

Åsa Höistad är processledare och samtalsterapeut med över 15 års erfarenhet av organisationsutveckling i både svenska och internationella sammanhang. Åsa arbetar med hela organisationer såväl som med specifika team och individuell coaching inom ämnen som ledarskap, konflikthantering, grupputveckling och kommunikation, och har själv flerårig erfarenhet som chef och ledare från olika branscher.

Moa Amalot har handlett UGL-kurser sedan år 2012 och arbetar med ledarskap och utveckling i företag och organisationer. Hon har verkat som chef och ledare i omfattande förändringsprocesser och leder lagutveckling, event och strategisk organisationsutveckling.

Bi Dahlborg Reichel är skådespelaren som efter 30 år klev ner från scenen för att arbeta med publiken. Hon är sedan drygt 20 år UGL-handledare. Bi har de senaste 25 åren undervisat på högskolor och universitet i ledarskap, grupputveckling, kommunikation, konflikthantering, personlig utveckling och kreativitet. Utöver uppdrag i Socialnämnden är det segling och odling som står högt i kurs näst efter familjen.

Louise Norrman är en ICF Professional Coach och UGL handledare. Hon har mer än sjutton års erfarenhet av att skapa mötesplatser, hålla i utbildningar och processer. Henens fokusområden är ledarskap och utveckling. Hennes drivkraft är att stärka medarbetare genom personlig utveckling, självmedvetenhetsträning och beteendeanalys Hon är specialiserad på koppla individuella behov till en organisations lönsamhetsbehov. Handledare.