UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Lofoten-klattring-400

Alla har nytta av de unika erfarenheter en UGL-utbildning ger i form av personlig utveckling och självinsikt. Det övergripande syftet med kursen är att kursdeltagarna skall bli effektivare i sina roller som exempelvis ledare och medarbetare.

Kursens mål är att deltagarna får ökad förmåga att:

 • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
 • Hantera och förstå konflikter
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
 • Kunna ta och ge utvecklande feedback
 • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till detta
 • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

UGL Utveckling av Grupp och Ledare

Här & nu har arrangerat öppna UGL-kurser i drygt 20 år och har därför idag nöjet att ha ett stort antal välkända företag, organisationer, bland annat staten, landsting, kommuner, högskolor, försvarsmakten och Försvarshögskolan som återkommande kunder. 

Sagt om våra UGL-kurser

[rt-testimonial id="1314" title="Default"]

Pedagogik och kursupplägg

UGL är en gruppdynamisk kurs byggd på upplevelsebaserad inlärning där deltagarna utvecklar sin förståelse för en grupps mognad och utveckling. Kursen behandlar också ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens utveckling, det vill säga hur olika ledarstilar främjar respektive hämmar gruppens utveckling och effektivitet.

Kursmetodiken är i mycket hög grad praktiskt inriktad och uppgifterna under kursen kräver att deltagarna aktivt använder sin förmåga och erfarenhet i nya situationer. De utvecklar nya färdigheter inom områden där de själva upplever svagheter. Kursen har en tydlig röd tråd, men handledarna anpassar aktiviteter och uppgifter efter gruppens behov.

En av de viktigaste faktorerna för att få en grupp människor att arbeta riktigt bra tillsammans och trivas är öppenhet. Om vi känner oss trygga nog att våga berättar hur vi mår och hur vi påverkas av varandra så leder det till fördjupad upplevelse av trygghet. Det, i sin tur, gör att vi kan använda alla våra kvaliteter och all vår kompetens på ett effektivt sätt. Dessutom blir vi bättre på att samarbeta och skapa goda resultat tillsammans.

Läs mer om öppenhet

UGL bygger på följande grundläggande värderingar

 • Människan är organisationens viktigaste tillgång.
 • Kontakterna och samarbetet mellan människor i organisationen skall präglas av öppenhet, förtroende, omtanke och gemenskap.
 • Attityder och beteenden som kan uppfattas som tecken på bristande respekt för andras människovärde måste hanteras.
 • Gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är avgörande för om och hur uppgifter kommer att lösas.
 • Kunskap om och förståelse för samspelet mellan människor och hur funktionalitet, kön, sexuell preferens samt etnicitet påverkar, är en förutsättning för ett gott ledarskap.
 • Ledarskap är chefens förmåga att skapa de betingelser, som gör att medarbetarnas personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas för att effektivt genomföra uppdraget och nå målet på bästa sätt.

Till detta kan läggas en outtalad, men tydlig värdering som innebär att varje människa i sig är unik och utvecklingsbar.

UGL introducerades 1981 som en grundläggande del i försvarets officersutbildning. Kurskonceptet tillhör och förvaltas av Försvarshögskolan. UGL-utbildningen har reviderats vid fem tillfällen. Sedan början av 90-talet har UGL blivit en flitigt använd och välrenommerad ledarskapskurs inom både det privata näringslivet och offentlig förvaltning.

Här & nu lägger största vikt vid hög kvalitet i alla våra kurser och aktiviteter vilket innebär att vi alltid tar personlig kontakt med våra uppdragsgivare och kursdeltagare före kursstart. Vi arbetar endast med certifierade, engagerade och erfarna handledare och väljer alltid kurslokaliteter med stor omsorg. Uppföljning och utvärdering säkerställer kvalitet och dialog för fortsatt utveckling.

Vi genomför även slutna UGL-kurser efter avtal med enskilda uppdragsgivare. Det förutsätter att uppdragsgivaren är tillräckligt stor för att inom den egna organisationen kunna sätta ihop ”främlingsgrupper” enligt UGL-utbildningens riktlinjer.

Du kan hitta mer information om UGL på Försvarshögskolans hemsida - www.fhs.se

Där finns även information om Fördjupad UGL (FUGL) och handledarutbildningen (HUGL).

Internat som fördjupar

Lejondals slott

Kursen genomförs i internatform under fem dagar där även kvällarna tas i anspråk. Det är inte tillåtet att komma och gå under kursens gång. Eftersom UGL är en krävande kurs förutsätter den att deltagaren är i god psykisk balans.

Deltagarantalet är maximerat till 12 personer per kurs med två handledare vilket ger goda förutsättningar för en dynamisk och god inlärning.

Kursen ges på Lejondal slott som ligger vackert beläget endast 30 km från centrala Stockholm. Lejondal slott är en vacker plats med fina hotellrum och en uppskattad restaurang. För att hitta mer information om Lejondal slott, se https://lejondalsslott.se.

uk_flag_icon UGL på engelska

Kursdatum, pris & anmälan

2024

 • 5-9 februari
 • 8-12 april
 • 20-24 maj
 • 9-13 september
 • 11-15 november
 • 2-6 december

UGL är alltid fem dagar och våra kurser startar kl 10.30 på måndagen i aktuell vecka och slutar på fredagen kl 15.00.

Vi har även veckor med UGL på engelska: LÄS MER

Kostnaden för en UGL-kurs är 29.900 kr exklusive moms. I priset ingår kursavgift samt helpension i enkelrum.

Anmälan sker till ugl@harochnu.com

Vi bekräftar din anmälan per mail eller telefon. Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att ringa på 070-422 48 00.

Försvarshögskolan arrangerar Fördjupad UGL (FUGL) och handledarutbildning (HUGL). För information om dessa kurser besök Försvarshögskolans hemsida - www.fhs.se